نکاتی در باره بازی 21

کلیات بازی 21 اگر شما جزء علاقمندان به بازی هایی که با ورق یا پاسور انجام می شود نباشید، حتما به صورت دورا دور با این بازی ها آشنایی داشته و یا در جمع هایی بوده اید که انواع مختلف این بازی ها را انجام داده اند. امروزه صرف نظر از بحث سرگرمی [...]