تاس بدون آهنربا

هر آنچه راجع به تاس های بدون آهنربا باید بدانید قطعا همه شما شنیده اید که بعضی های روی شانس هستند و تاس زندگیشتان همیشه جفت شش و تاس های بازییشان بر وقف مراد دلشون و بعضی های بد شناس و انگاری تاس هم با ان ها روی خوش نشان نمی دهد. بله [...]