انالیزور پوکر/جوهر نامرئی پاسور/لنزهای یووی پوکر/تاس های پوکر وسایر تجهیزات تفلب در پوکر

لنز تماسی پوکر/آنالزور ورق برای پوکر/تاس های مغناطیسی/ تاس الکترونکی/ ورق های مشخص شده

 

انالیزور پوکر و لنز های تماسی

  •  در ابتدای بازی هر بازی کن 2 کارت دریافت می کند.سپس پنج قطعه کارت مشترک روی میز نمایش داده میشود.در حالی که کارت پخش کن در مقابل دوربین های داخلیِ PK King 708 آنالیز کننده ی پوکر، یک دسته ورق را بر میزند و روی میز میگذارد،در عرض 0.1 ثانیه ،Samsung” Galaxy Note7 PK King 708 poker analyzer “، نوار بارکد نامرئی را در اطراف کارتها تجزیه و تحلیل کرده و به شما گزارش میکند که چه کسانی برنده بازی هستند.

  • تقلب های قابل اجرا در همه بازی های پوکر

  • بازی های کازینو