پاسور چیست؟

تصویر بازی پاسور یا 4 برگ

وفتی که نام پاسور می آید به ناگاه کلماتی مانند سور ، خاج و .. تداعی می گردند اما به راستی ریشه این اصطلاحات کم کاربرد اما اصیل در کدام بازی نهفته است؟

با کمترین اشاره ای به این موضوع که نام اصطلاح و بازی ریشه های مشتکری زیادی دارند به سرعت نام بازی هفت خاج یا هفت و چهار و یا یازده در ذهن نقش می بندد. بازی که ریشه خاورماینه ای داشته و به شدت در ایران محبوب می باشد .همچنین خالی از لطف نیست که این بازی مشابه های ایتالیایی و مصری نیز دارد.

اما شاید این گونه راهنمای اصلا شایسه نام بین المللی این بازی نباشد.چرا که بخش جالب این نام گذاری خود کلمه پاسور می باشد.

و قطعا تا حالا متوجه شده اید که نام این بازی خود کلمه پاسور می باشد در زبان انگلیسی!!!!

این بازی که هم به صورت دو نفر و هم به صورت چهار نفره می باشد در ایران بیشتر به اسم 4 برگ شناخته می شود. بازی که اساس ان بر ریاضیات و منطق است. و اصولا جز معدود بازی هاییست که ریاضی و منطق حرف اول و اخر رو می زندد مگر به شرایطی

فلسفه بازی

وقتی که ما متوجه می شویم این یک بازی ایرانیست بیش از پیش به دنبال فلسفه آن می گردیم چرا که در فرهنگ کهن ایرانی هر سرگرمی درسی است برای رشد ادمیت،این بازی بر خلاف بازی تخته که بر فلسفه طبیعت بیان شده از ذات انسانیت و تعالی آن سرچشمه می گیرد.

در این بازی هدف مشخص است رسیدن به عدد 63 زودتر از بقیه و جمع اعداد 11 در هر مرحله، در این بازی مهم نیست که شما با 2 کارت(2 عنصر) به 11 میرسین یا با همکاری 6 کارت(6 عنصر)،هدف اعتدال است نه افراط و نه تفریط نه 12 و نه 10 فقط 11

اما راه رسیدن زیباتر از مقصد  است.

شاه با شاه ،ملکه با ملکه، شاه و ملکه بر رعیت برتری ندارند حرف از قدرت نیست ،صحبت منطق است و ریاضیات.

حواس جمع می خوااهد و دقت و لاغیر

با همه اینها هنوز جای عنصری که تفکر غنی ایرانی را در بازی سازی نشان دهد خالیست و اون چیزی نیست جز پهلوانی و حماسه

سور چیست؟

وقتی که یک تک کارت که در نماد های این بازی مشابه یک تک دلاور است تنها و با دست خالی در میانه راه به تمامی حریفان میدان(کارت ها) غلبه می کند ما این لحظه را مثل یک پیروزی کوچک قلمداد می کنیم و ان را سور می نامیم

شاید بعد از اینکه با فلسفه این بازی اشنا شدید بر جذابیت اون برای شما به عنوان یک یادگار افزوده شود و چقدر دوست داشتین که در یک بازی اصیل برنده باشین

ولی همانطور که گفته شد این یک بازی دقیق و ریاضیست وفقط یک راه دارد، افسانه را با افسانه جواب می دهد.با تجهیزات تقلب پوکر شما بالا تز از همه هستید.

در زیر ویدودی مربوطه را می بینید

ما به ایمان به مرام و مسلکت بازیکنان حرفه ای معتقدیم که بهترین روش استفاده توسط خبره ترین افراد کشف خواهد شد و توضیحات ما در مقابل استعداد مشتریان ما مثل قطره ای در برابر دریاست.رمز و راز مخصوص هر بازیکنی در ترکیب با ابزار مناسب مانند رابطه یک مرلین معاصر و چوب جادویی ان می باشد.

هر چند که ما معتقدیم که ابزار های ما اعم از انالیزور پوکر،لنز های تقلب  ، تاس های جادویی و سایر محصولات چیزی بیش از یک عصای جادگری برای یک جادوگر می باشد و بهترین تعریف یک دستیار واقعیست