(از تخیل تا واقعیت2 (آنالیزور پاسور

آنالیزور های پوکر؟ واقعیت یا تخیل  در ادامه مقاله از از تخیل تا واقعیت و بررسی صد در صد واقعی لنزهای تماسی پوکر که به لنز های یووی پوکر یا لنز مادون قرمز نیز مشهور هستند به ابعاد دیگری از این ماجرا می پردازیم. در ادامه مقاله پیشین دیدن که لنز های [...]