پاسور چیست؟

پاسور چیست؟ وفتی که نام پاسور می آید به ناگاه کلماتی مانند سور ، خاج و .. تداعی می گردند اما به راستی ریشه این اصطلاحات کم کاربرد اما اصیل در کدام بازی نهفته است؟ با کمترین اشاره ای به این موضوع که نام اصطلاح و بازی ریشه های مشتکری زیادی دارند به [...]